NIEUWSBRIEF JUNI 2014  
       
 

 


 
Welke verplichtingen hebben we ten aanzien van het aannemen van jonge docenten?

De VO-raad en de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo en FvOv hebben een akkoord bereikt over de CAO VO 2014-2015. De nieuwe cao gaat in per 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van 1 jaar. 

Afgesproken is onder andere dat scholen 1200 jonge docenten aannemen of behouden. Die verplichting komt voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord. Daar is ook een budget voor vastgesteld: per leerling krijgt een school daar 69,85 euro voor. Een school kan dus uitrekenen hoeveel jonge docenten hiervoor kunnen worden aangesteld. Het budget is echter niet uitsluitend bedoeld om docenten aan te nemen maar ook om jonge docenten te behouden. In krimpgebieden kan het dus zijn dat een school aan zijn verplichtingen voldoet door docenten in dienst te houden die ze zonder het extra budget hadden moeten ontslaan.

Lees meer over de CAO 
Lees ook de vragen en antwoorden over de werking van de CAO in de prakti


 
           
   
 


Pubers! In twee lessen!?
 
Binnen de context van de OSH is een cursusvorm ontwikkeld, waarin elke cursus bestaat uit twee bijeenkomsten, namelijk een inleiding en een terugkombijeenkomst. Mariëlle Theunissen (Alfrink College) heeft een praktijkonderzoek verricht naar de vraag hoe in deze twee lessen van elk twee klokuren het onderwerp Adolescentiepsychologie op een verantwoorde manier aangeboden kan worden, zodanig dat de studenten in staat zijn er profijt van te hebben in hun praktijk. Ze heeft  interviews afgenomen met studenten en een expert. De studenten en expert geven aan de cursus zelf goed te vinden, maar te beperkt qua aantal bijeenkomsten om tot een goede verwerking te komen: ‘de soep is te dun’.
 
Theunissen komt dan ook tot de conclusie dat de gegeven randvoorwaarden onvoldoende recht doen aan de ambities die er zijn met betrekking tot het onderwerp Adolescentiepsychologie en doet suggesties voor een alternatieve organisatievorm, namelijk dat de studenten deze cursus deels op de opleiding volgen, en een vervolg eraan geven op de opleidingsschool. In dat vervolg kan verdieping gezocht worden, door de studenten de ruimte te geven een onderwerp te kiezen dat hun boeit, hen daar opnieuw literatuur over laten bestuderen, en een opdracht – of meerdere opdrachten – aan verbinden die hen helpt om de koppeling met de praktijk te leggen.
  
 
  

 
 
     


Meer nieuws  
 
Verantwoording
 
Het ministerie van OCW presenteert haar verantwoording van het beleid op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap in 2013. Lees meer... 
 
Socialbesitas
 
Het overgrote deel van de jongeren heeft zijn internetgedrag prima onder controle. Maar niet iedereen weet maat te houden. Lees meer over problematisch gebruik van sociale media en games.

  
  

 
           

   


Tot slot
 
Lesobservatie
App
 
Met de LesobservatieApp is een app om de kwaliteit van de lessen in het vo objectief te beoordelen. Het instrument kan worden ingezet voor de ontwikkeling, voortgang, beoordeling en selflearning van docenten en teams. Digitaal, dus geen papieren rompslomp meer, maar wel overzichtelijke rapportages op individueel, team- of vakgroepniveau.

Download hier gratis de 30 dagen demo. 

  
 

 
           
   
 
 
Fijne vakantie!
 
De Opleidingsschool Haaglanden wenst iedereen een goed einde van het schooljaar toe en daarna een heel fijne vakantie. Tot in 2014-2015!


 
 
 
           
 
 
       
 


Opleidingsschool Haaglanden is een samenwerkingsverband van acht scholen voor voortgezet onderwijs en vier lerarenopleidingen:

Adelbert College Wassenaar | Alfrink College Zoetermeer | Hofstad Lyceum Den Haag
Lyceum Ypenburg Den Haag | Maris College Den Haag | Rijswijks Lyceum
Van Vredenburchcollege Rijswijk | Veurs Lyceum Leidschendam
Hogeschool INHolland Amstelveen | Hogeschool Rotterdam | ICLON Leiden | TULO Delft

 
     
 
 
 

 
 
 
 

Vragen of opmerkingen? Mail naar nieuwsbrief@opleidingsschoolhaaglanden.nl