NIEUWSBRIEF  MAART 2014  
       
 

 
 
Cursussen


De cursussen van de opleidingsschool zijn zowel bedoeld voor studenten als startende en ervaren docenten.

Vanaf woensdag 12 maart vindt op de verschillende opleidingsscholen intervisie plaats. Neem contact op met de opleidingscoördinator op de 'eigen' school voor verdere afspraken.

woensdag 19 maart en 2 april
15.00-17.00u.
Stemgebruik, houding en lichaamstaal
door Mariëlle Theunissen, op het Alfrink College in Zoetermeer
Geef je op via Monique van Mourik, mou@alfrink.nl

woensdag 26 maart en 9 april
15.00-17.00u
Lesgeven in het VMBO Beroepsgericht
door Sander Blom en Randy Schwidder, op het Van Vredenburch College in Rijswijk
Geef je op via rui@rijswijkslyceum.nl

donderdag 3 april (oorspronkelijk gepland op 19 maart)
15.00-17.00u
Authentieke Educatie 
door Elmar Caspers, op het Veurs Lyceum in Leidschendam
Geef je op via csp@veurslyceum.nl

Bekijk het volledige cursusoverzicht.

 
           
   

 


80 Miljoen voor begeleiding beginnende docenten
 
Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs omdat zij onvoldoende begeleid worden. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) trekken daarom ruim €80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo's en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.

Aan ICLON en SEC (TU) is in december een subsidie toegekend voor de begeleiding van startende leraren. De Opleidingsschool Haaglanden is één van de in dit traject participerende opleidingsscholen.
 
Lees meer... 
 

 
           
     


Aftrap VO2020 Tour

Hoe kan het onderwijs leerlingen optimaal voorbereiden op de maatschappij van morgen, rekening houdend met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen? In het onderwijs van de toekomst staat de leerling centraal. En de rol van de docent is daarbij cruciaal. Want die is het kapitaal.

Op maandag 10 februari vond de eerste VO2020-regiobijeenkomst plaats. Zo’n 40 schoolleiders en bestuurders uit de regio Oost gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van het onderwijs.

Lees meer...
  

 
           

   


Meer nieuws
 
Didactische ict-bekwaamheid docenten blijkt beperkt
 
Het beste voor de leerling

Duizenden leerlingen spelen de educatieve Go VMBO game ter voorbereiding op het VMBO


Burgerinitiatief: Stop de overvolle klassen
  

 
           
   
 
 
Tot slot

Webinar 21st century Skills

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Wat houden deze vaardigheden precies in en hoe kun je het aanleren van deze vaardigheden inbedden in je onderwijs?

Lees meer over en schrijf je in voor de gratis Webinar 21st Century Skills op donderdag 6 maart, van 15.30-16.30u.


 
           
 
 
       
 


Opleidingsschool Haaglanden is een samenwerkingsverband van acht scholen voor voortgezet onderwijs en vier lerarenopleidingen:

Adelbert College Wassenaar | Alfrink College Zoetermeer | Hofstad Lyceum Den Haag
Lyceum Ypenburg Den Haag | Maris College Den Haag | Rijswijks Lyceum
Van Vredenburchcollege Rijswijk | Veurs Lyceum Leidschendam
Hogeschool INHolland Amstelveen | Hogeschool Rotterdam | ICLON Leiden | TULO Delft

 
     
 
 
 

 
 
 
 

Vragen of opmerkingen? Mail naar nieuwsbrief@opleidingsschoolhaaglanden.nl