Missie en Visie

Missie
 
De missie van de OSH is het samen opleiden en professionaliseren van (start)bekwame eerste- en tweedegraadsdocenten voor de regio, die beschikken over een ruime mate van vakmanschap en meesterschap. Hierdoor is de opleidingsschool in staat de professionalisering van de docenten (initieel en post-initieel) in de opleidingsschool vorm te geven en het volume van de onderwijsmarkt in de regio te handhaven en te vergroten.
 
Visie
 
Binnen de OSH werken de VO-scholen samen met de opleidingsinstituten aan de opleiding van nieuwe docenten en aan de professionalisering van (startende) docenten. De OSH ziet zichzelf als een lerende organisatie, waarin samen leren en professionaliseren op alle niveaus plaatsvindt. Binnen de diverse opleidingsvarianten (hbo en wo) hanteert de opleidingsschool een gemeenschappelijk idee over het opleiden van docenten, namelijk: ‘opleiden in verscheidenheid in een grootstedelijk gebied’. 
 
Binnen de OSH zijn veel VO-onderwijsvormen vertegenwoordigd en is er een verscheidenheid aan scholen met verschillende leerlingpopulaties. Deze diversiteit is kenmerkend voor de stad Den Haag en de regio Haaglanden. De OSH-studenten profiteren van deze verscheidenheid door kennis te maken met de verschillende scholen tijdens de cursusdagen, die steeds op verschillende scholen plaatsvinden (inclusief rondleiding door studenten), en waar mogelijk te rouleren tussen de scholen. 
 
De OSH kenmerkt zich door:
(1) een gemeenschappelijk visie op leren;
(2) een professionele leercultuur rondom samen opleiden en professionaliseren; 
(3) duidelijke uitgangspunten bij beoordelen;  
(4) een gemeenschappelijk kader voor opleiders.

  

You are here