Geschiedenis

Ontstaan van de opleidingsscholen
 
De basis voor de opleidingsscholen ligt in de nota 'Krachtig Meesterschap' (2008) van het ministerie 
van OCW. Daarin is verwoord dat het samen opleiden structureel verankerd wordt in het onderwijsstelsel, vanwege de kwaliteit en aantrekkelijkheid voor studenten. 
 
Toetsing door de NVAO
 
Er is een selecte groep erkende opleidingsscholen in Nederland (zie 
www.steunpuntopleidingsscholen.nl). Deze groep is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en wordt elke zes jaar getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De Opleidingsschool Haaglanden is op 30 juni 2010 beoordeeld door de NVAO en wordt op 8 december 2015 opnieuw getoetst.
  

You are here