Organisatie

In de OSH werken de VO-scholen samen met de opleidingsinstituten aan de opleiding van nieuwe docenten en aan de professionalisering van (startende) docenten. De organisatiestructuur van de OSH bestaat uit de volgende onderdelen:
 
- Bestuursraad
- Stuurgroep
- Ledenraad
- Werkgroep samen opleiden
 
Er is een programmamanager aangesteld, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van en de dagelijkse leiding aan de Opleidingsschool Haaglanden.
  

You are here