Contactpersoon:
Mary Scholten

p/a Werflaan 45
2725 DE Zoetermeer
T 079 330 66 66

Archief

 

 

Congres OSH-OSR 19 juni 2018: Duurzaam docentschap - inspireren en ontwikkelen
Een goede docent is voortdurend in ontwikkeling. Het beroep van docent is een prachtig, belangrijk, maar ook
complex beroep. Docenten verdienen een inspirerend en uitdagend ontwikkelperspectief: duurzaam docentschap. 
Lees meer...

___________________________

Adolescentenbrein maakt leren gemakkelijker 
De hersenen van adolescenten reageren sterker op het ontvangen van beloningen. Dat kan leiden tot risicogedrag, maar heeft volgens Leids onderzoek ook een positieve functie: het maakt het leren gemakkelijker. Lees meer...

___________________________

Wegbezuinigd bij Shell? Kom voor de klas! 
Universiteiten en middelbare scholen bieden een versnelde lerarenopleiding aan voor mensen uit het bedrijfsleven die een overstap willen maken naar het onderwijs. Lees meer...

___________________________

Hoe je iets onthoudt leren ze niet meer 
Er bestaan technieken om aangeboden leerstof beter te onthouden. Maar leraren krijgen daar geen les in, blijkt uit onderzoek. Lees meer...

___________________________

Intensieve samenwerking tussen docentenopleidingen en scholen loont  
 Leraren profiteren ervan als de lerarenopleiding en de school samenwerken bij hun opleiding en verdere professionalisering. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
___________________________

  

Parels uit de praktijk 
Een publicatie met nieuwe voorbeelden van good practice uit de opleidingspraktijk van opleidingsscholen. In deze publicatie ook aandacht voor de competentieprofielen die de Opleidingsschool Haaglanden ontwikkelde. 
Lees meer...

Download de publicatie
___________________________ 

Haagse vo-scholen: alleen bevoegde leraren onmogelijk
Het is onhaalbaar om in 2017 alle lessen door een bevoegde docent te laten geven. “De basis voor het bevoegdheidsprobleem is een tekort aan leraren”, zegt Arno Peters, bestuursvoorzitter van VO Haaglanden. Lees meer...
___________________________

Docentenschaarste in het onderwijs
Leerkrachten zijn schaars. En dus zetten scholen steeds vaker gepensioneerde uitzenddocenten voor de klas.  
___________________________

Meer ruimte voor maatwerk
Staatssecretaris Sander Dekker: ‘Niet ieder kind past precies in het vakje vmbo, havo of vwo. Nu bepaalt je slechtste vak nog te vaak hoe goed je kunt zijn in je beste vak. Dat is demotiverend voor leerlingen en een verkwisting van talent. De komende jaren gaan we scholen stimuleren om leerlingen meer maatwerk te bieden.’ Lees meer...
___________________________

Op weg naar een duurzame opleidingsschool
Het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO organiseert op dinsdagmiddag 31 mei 2016 haar jaarlijkse congres. Het congres draait om kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige opleidingsscholen. Lees meer...
___________________________ 

Is lerarenopleider een beroep?
Zijn schoolopleiders leraren die op school studenten begeleiden en opleiden? En is het begeleiden en opleiden van studenten een taak van leraren binnen hun beroep als leraar? Of gaat het om een ander beroep? Lees de Script!-publicatie...
___________________________

Positief oordeel visitatie OSH!  
 
In december werd de Opleidingsschool Haaglanden beoordeeld door een visitatiecommissie. Er werden gesprekken gevoerd met een aantal begeleiders, studenten en bestuurders van de OSH. 

 

De commissie heeft aan het einde van de visitatie een korte terugkoppeling gegeven van hun bevindingen. Het panel is positief over de Opleidingsschool Haaglanden. Ze zijn lovend over de energie en het enthousiasme in de opleidingsschool en de versnelling die in de afgelopen periode is ingezet.
___________________________

Opleidingsplan 
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het opleidingsplan van de OSH.
___________________________

Meer bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs
Van 2011 tot 2013 hebben scholen in het voortgezet onderwijs gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en Wiskunde. 
Lees meer...

___________________________

 

Diploma op maat beter voor scholier
Dat zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad, in een interview met de Volkskrant. De beste vakken op vwo-niveau, de slechtere op havo- of vmbo-niveau. Hij maant de politiek op korte termijn een maatwerkdiploma in te voeren. Lees het interview en bekijk verschillende reacties van kamerleden en in de Volkskrant.
___________________________

De onderwijzer aan de macht
Er is een emancipatie-beweging op gang aan het komen in het onderwijs. Drie scholen scholen nemen afscheid van oude normen en modellen. Lees meer en bekijk de uitzending van Tegenlicht (VPRO).
___________________________

Student Response Systems
Socrative is een manier om snel feedback van leerlingen te krijgen tijdens de les. Kahoot! is ook zo'n tool. Lees hier een vergelijking tussen zeven van deze systemen
___________________________ 

 

Wetsvoorstel Registerlaar
Het wetsvoorstel voor invoering van het lerarenregister is bekend. Tot 26 februari kan iedereen het wetsvoorstel inzien en erop regaeren. Lees meer...
___________________________

 

Meeste jonge vrouwen met onderwijsgerichte hbo- of wo-opleiding hebben een baan. Van alle hbo- en wo-opleidingen geeft een opleiding voor een baan in het onderwijs het vaakst betaald werk.Bekijk cijfers van het CBS.
___________________________  

 

Innovatieonderwijs
Scholen werken slimmer door hun onderwijs anders te organiseren. Leraren nemen waar dat leerlingen gemotiveerder zijn en zijzelf raken meer in gesprek met hun collega’s en de schoolleiding | Lees hier desamenvatting van het eindrapport'Impulsen voor Vernieuw(en)d Onderwijs' 
___________________________  

 

The Future Is Already Here
Ons onderwijs is goed, maar niet eigentijds genoeg. We laten nog teveel talenten liggen. Dat zei Paul Rosenmöller (voorzitter van de VO-raad) tijdens zijn keynotespeech op de tweede dag van Dé Onderwijsdagen in Rotterdam. Larry Johnson (Horizonproject) sloot daarbij aan: blijven discussiëren mag en moet, maar om digitalisering kun je niet langer heen: The future is already here. |Lees meer...
___________________________  

 

Beroep Leraar volop in beweging
Leraren en scholen hebben veel initiatieven genomen om het vak leraar te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken. Lees meer... 
___________________________  

 

Aanmeldingen lerarenregister blijven achter bij doelstellingen  
Maar ministerie van OCW, Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-Raad en MBO-Raad bereiken overeenstemming over de wettelijke inrichting van het register vanaf 2017. Lees meer... 
___________________________  

OSH Themabijeenkomst Beoordelen
Hoe transparant zijn de praktijkbeoordelingen aan het einde van de 
opleiding? Is voor elke student duidelijk wie wat beoordeelt? Wordt een hbo-student anders beoordeeld dan een ulo- student? Zijn de beoordelingen transparant, betrouwbaar en valide?
 
Neem deel aan de themabijeenkomst over de beoordeling van het praktijkdeel bij de OSH-Lerarenopleidingen, op dinsdag 2 december 2014, van 16.00-18.00 uur op het Alfrink College in Zoetermeer | 
Lees meer...
___________________________ 

 
 

Innovatie Expeditie
Maak kennis met vernieuwende onderwijsconcepten en doe inspiratie op tijdens de landelijke Innovatie Impuls Onderwijs Dag op 26 november a.s. in Amersfoort. 
___________________________  

 

Het onbeschreven blad
Alle leraren dragen op hun eigen manier bij aan de ontwikkeling van leerlingen.Vier leraren van het jaar werd gevraagd hoe zij naar een nieuwe klas kijken. Hoe herkennen ze potentie? En hoe halen zij het beste uit hun leerlingen? Bekijk hun antwoorden in de minidocu Het Onbeschreven Blad (en lees ook de reacties erop) 
___________________________ 

 

Nearpod? Socrative? Puffin?
Zo ondersteunt ICT je les - lees de ervaringen van een collega.
___________________________  

 

De startende docent
De samenwerkende scholen en opleidingen van de Opleidingsschool Haaglanden nemen deel aan het ontwikkelen van zogenaamde 'inductiearrangementen', begeleidingstrajecten voor startende docenten om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de uitval onder beginnende docenten terug te dringen.
___________________________  

 

Aanmelding stages 2014-2015
Wil je stage lopen op een van de opleidingsscholen van de OSH en doe je een docentenopleiding aan de HR, ICLON, SEC of InHolland? Schrijf je dan hier in. 
___________________________ 

 

Nieuwsbrief juni 2014
Bekijk de nieuwsbrief van juni 2014
___________________________ 


Nieuwsbrief maart 2014
Bekijk de nieuwsbrief van maart 2014
___________________________  

You are here