Didactisch Concept

Het didactisch concept van de OSH bestaat uit de volgende kernelementen:
 
(1) competentiegericht;
(2) studenten sturen het eigen leerproces;
(3) werkplekleren staat centraal;
(4) veel gelegenheid tot oefenen;
(5) gefaseerde opbouw.
 
Doelgroep van de OSH zijn studenten van verschillende opleidingsvarianten in het wo en het hbo en 
(startende) docenten. De invulling van het concrete opleidingstraject van de studenten hangt af van de opleidingsvariant die zij volgen.
 

You are here