Stage

Op de scholen van de Opleidingsschool Haaglanden zijn alleen stageplaatsen voor studenten van de opleidingsinstituten waarmee wordt samengewerkt: Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, ICLON (Rijksuniversiteit Leiden)  en SEC (TU Delft). Studenten van deze opleidingen die willen stagelopen op één van de samenwerkende scholen van de Opleidingsschool Haaglanden kunnen zich hiervoor melden op het stagebureau of bij de stagecontactpersoon van hun eigen opleiding. 

Voor vragen over stages kun je ook terecht op het stagebureau of bij de stagecontactpersoon, of je kunt telefonisch contact opnemen met Mary Scholten via 079 330 66 66 .


You are here