FAQ's

Waarom kies je voor Opleidingsschool Haaglanden?
Opleidingsschool Haaglanden is een samenwerkingsverband van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit
- Den Haag (Hofstad Lyceum, Hofstad Mavo Havo, Maris Onderwijsgroep, College Ypenburg, de Populier en Christelijk Lyceum Zandvliet)
- Leidschendam (Veurs Lyceum)
- Rijswijk (Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College) 
- Zoetermeer (Alfrink College)
 
en vier lerarenopleidingen: 
- Hogeschool Rotterdam
- Hogeschool Inholland
- Technische Universiteit Delft
- ICLON Leiden
 
Tijdens je opleiding tot leraar maak je in de scholen kennis met alle aspecten van het onderwijs. Je wordt professioneel begeleid door gediplomeerde vakcoaches en schoolopleiders. De scholen en de lerarenopleiding bieden samenhang en een doorlopende leerlijn in het opleidingsprogramma. Aan het eind van het traject ben je een optimaal opgeleide, zelfverzekerde leraar die veel praktijkervaring heeft opgedaan. 
 
Wie komen in aanmerking voor een plek? 
Studenten van bovengenoemde lerarenopleidingen.
 
Hoe selecteert Opleidingsschool Haaglanden studenten voor het traject? 
Om toegelaten te worden kun je je aanmelden via je lerarenopleiding. De school nodigt je uit voor een intakegesprek voordat je stage daar begint. Dit gesprek wordt gevoerd door een opleidingscoördinator van een partnerschool. 
 
Hoe merk je dat je student bent van Opleidingsschool Haaglanden? 
Door de nauwe samenwerking tussen de stagescholen en de lerarenopleiding wordt het studieprogramma afgestemd op je leerdoelen. De lijnen zijn kort, met andere woorden: er is veel contact tussen jou als student, je begeleider op school en de begeleider van je opleiding. Dit komt de voortgang van je studie ten goede. Daarnaast worden er voor alle studenten van Opleidingsschool Haaglanden gezamenlijke cursussen verzorgd die een bijdrage leveren aan je kennis en vaardigheden als docent. Zodoende is er ook contact met andere studenten, waardoor uitwisseling van ervaringen mogelijk is.
 
Welke rol en taken heb je als student in Opleidingsschool Haaglanden? 
Je krijgt in de opleidingsschool veel ruimte om (delen van) lessen te verzorgen en allerlei onderwijsactiviteiten en andere werkzaamheden te ontwikkelen, uit te voeren of te ondersteunen. Alle activiteiten die je onderneemt in de school staan in het teken van je ontwikkeling tot leraar. Hiermee verzamel je studiepunten. Je spreekt af welke activiteiten je gaat ondernemen, welke doelen je wilt bereiken en hoe de beoordeling verloopt. Tot slot biedt de opleidingsschool jou naast een interessante leeromgeving ook vakkundige begeleiding.
 
Waarom is het aantrekkelijk om student te worden in Opleidingsschool Haaglanden? 
Als student binnen Opleidingsschool Haaglanden krijg je veel vrijheid om je eigen leerproces vorm te geven. Daarnaast doe je veel meer didactische praktijkervaring op dan de studenten van de reguliere opleiding. 
 
Kan ik zelf mijn stageschool kiezen? 
In principe niet. We vinden het belangrijk dat je met alle vormen van onderwijs kennismaakt tijdens je opleiding. Dus dat je ervaring opdoet met leerlingen in het vmbo, maar ook met havo/vwo-leerlingen. Je kunt natuurlijk wel een voorkeur voor een bepaalde school aangeven.
 
Krijg ik een baangarantie na mijn afstuderen? 
Die garantie kunnen we helaas niet geven, maar uitgaand van de ervaring van de afgelopen jaren kunnen we stellen dat de kans op het vinden van werk in onze regio groot is. 
  
Waar kan ik informatie krijgen over de lerarenopleiding? 
Bij de lerarenopleidingen in Opleidingsschool Haaglanden. Contactgegevens staan vermeld bij Partners. Bezoek ook de website www.leraarwordeninhetvo.nl. Hier kun je zien welke stappen in jouw situatie nodig zijn om bevoegd leraar te worden in het voortgezet onderwijs.
  

You are here