Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
StudentenDocentenOpleiders

Opleiders

Welkom

Allereerst willen we alle opleiders (werkplekbegeleiders, schoolopleiders, opleidingscoördinatoren en instituutsopleiders) van harte welkom heten op de Opleidingsschool Haaglanden (OSH), een samenwerkingsverband van negen VO-scholen en drie opleidingsinstituten, te weten: het Alfrink College, Hofstad Lyceum, Maris College, Chr. College De Populier, Rijswijks Lyceum, Van Vredenburch College, Veurs Lyceum, Lyceum Ypenburg, YES College, Christelijk Lyceum Zandvliet, ICLON (Rijksuniversiteit Leiden), SEC (TU-Delft) en de Hogeschool Rotterdam. 

Samen opleiden

Als partners van de OSH zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden en professionaliseren van (start)bekwame eerste- en tweedegraadsdocenten voor de regio, die beschikken over een ruime mate van vakmanschap en meesterschap. 60 procent van de opleiding vindt plaats op de instituten, 40 procent vindt plaats binnen onze Opleidingsschool. Bij de instituten ligt meer nadruk op theorie, bij de opleidingsschool ligt de nadruk op het verbinden van theorie en praktijk. Dat gebeurt uiteraard tijdens de stages op de betrokken VO-scholen, maar ook via een eigen opleidingsprogramma dat bestaat uit allerlei onderdelen zoals cursussen, intervisiebijeenkomsten en opdrachten.

Informatie van de opleidingsinstituten

Hogeschool Rotterdam | Samen Opleiden Tweedegraads
ICLON (Rijksuniversiteit Leiden | Informatie voor scholen
SEC (TU Delft) | Informatiepakket voor stagescholen

Leer-werktraject

De OSH biedt een goed en veelzijdig leer-werktraject voor studenten met uitstekende begeleiding door gecertificeerde begeleiders. Per studiejaar wisselt de student van stageschool, waardoor hij of zij zich veelzijdig ontwikkelt. Iedere stageschool - van vmbo tot gymnasium - kent zijn eigen leerlingenpopulatie en onderwijsconcept.

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma wordt gekenmerkt door een doorlopende leerlijn die een opbouw kent in moeilijkheidsgraad als het gaat om vakinhoudelijk en vakdidactische bekwaamheid, pedagogische bekwaamheid en professionele ontwikkeling. De OSH is als eerste opleidingsschool binnen de regio Haaglanden opgericht en heeft inmiddels een schat aan ervaring opgedaan als het gaat om opleiden en professionaliseren. Ons opleidingsprogramma heeft door de jaren heen dan ook zijn nut in de praktijk bewezen. Onze opleidingsschool loopt voorop in de ontwikkeling van de sector: een meerwaarde van onze opleidingsschool.

Recht doen aan verschillen

Ons motto is: practice what you preach. In onze optiek is het opleiden van studenten net als het opleiden van leerlingen: maatwerk! Onze werkplekbegeleiders, instituutsopleiders, supervisoren, schoolopleiders en vakdidactici streven er naar om in goed overleg met elkaar af te stemmen wat (welke competentie) wanneer (just-in-time learning) en waar het best kan worden geleerd.

Ons opleidingsprogramma biedt daarom op verschillende momenten in het jaar een variatie aan vormen van leren (cursussen, intervisie, opdrachten en werkplekleren) passend bij de verscheidenheid van leer-, ontwikkel- en toetsdoelen van de verschillende studenten en opleidingen.

Leren van en met elkaar

Onze opleidingsschool vormt een krachtige en unieke leeromgeving waar studenten van verschillende opleidingsinstituten, docenten en schoolopleiders van en met elkaar leren ten gunste van onze gezamenlijk gedeelde passie: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Voor schoolopleiders en docenten is het mogelijk om deel te nemen aan de cursussen die aangeboden worden via de OSH. Daarnaast is er een speciaal aanbod om je verder te bekwamen op het gebied van het begeleiden van stagiair(e)s en startende collega's. Informeer voor het OSH aanbod bij de opleidingscoördinator van je school.

Via het Haags Inductie Programma (HIP) worden professionaliseringsactiviteiten aangeboden voor startende docenten, maar ook voor schoolopleiders. Deelname is gratis.

Samen doen we het beter

Bij de opleidingsschool Haaglanden hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan. We houden graag zicht op of we de juiste dingen doen en of we die dingen ook goed doen. Elke opleidingsschool in Nederland moet voldoen aan het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Jaarlijks nemen wij onder studenten een enquête af om te zien of we voldoen aan de kwaliteitseisen die vanuit dat kader aan ons worden gesteld. Ook organiseren we jaarlijks een studentenpanel ter verdieping van de resultaten verkregen uit de studentenenquêtes. Verder nemen we na afloop van elke module uit ons cursusprogramma een enquête af onder de deelnemers.

In cycli van drie jaar vindt er een peer review plaats, eerst via het eigen interne kwaliteitssysteem (midterm review) en in de volgende drie jaar met een bezoekend panel.
© 2024 Knijnenburg Producties