Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
StudentenDocentenOpleiders

DID4 - Gevarieerde lessen

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 24 april 2024

Tijd: 15.15 - 16.45 uur
Locatie: Veurs Lyceum

Veel scholen in de Haagse regio en ook in de rest van Nederland kiezen ervoor om de lesuren te verlengen. Naar lessen van 60 of 70 minuten bijvoorbeeld. Of nog langer: het Veurs Lyceum hanteert het zogenaamde FLEX-rooster. Een lesuur bestaat uit 80 minuten. Leerlingen hebben drie of vier van die lesuren per dag en schrijven zich wekelijks in voor een aantal studiewerktijduren.

Een groot voordeel van een langere les is dat er meer tijd is om te differentiëren en de leerlingen op verschillende manieren te activeren. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je zo’n lesuur goed indelen en hoe houd je de leerlingen actief en gefocust? Welke werkvormen zet je op welk moment van de les in?

Geschiedenisdocente Eline Rademakers heeft veel ervaring met verschillende werkvormen en laat je ervaren hoe een goede afwisselende les voelt. Je komt deze workshop uit met kennis van veel verschillende werkvormen die je de volgende dag meteen kunt toepassen in je eigen les!


Literatuur & bronnen
Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D.,Camp, G., Muijs, D. en Kirschner, Paul A. (2019). Wijze Lessen – Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek. Meppel, Ten Brink. https://www.ou.nl/web/wijze-lessen
Dirkse-Hulscher, S. en Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormen Boek. Amsterdam, Boom Uitgevers.
Van der Heide, W. en Bijkerk, L. (2005), Het Gaat Steeds Beter – Activerende Werkvormen voor in de Onderwijspraktijk. Houten, Bohn, Stafleu van Loghem


Vorm
Een gevarieerde en activerende bijeenkomst van 80 minuten


Leerdoelen
De student

  • weet dat het verzorgen van lessen in een 80-minutenrooster zorgvuldige
    planning en voorbereiding vraagt;
  • kan verschillende werkvormen inzetten op verschillende lesmomenten
    (doelmatigheid);
  • kan een les van 80 minuten structureren.
Docent(en)


Eline Rademakers


Elmar Caspers

© 2024 Knijnenburg Producties